X
« اساسنامه طرح ازدواج مدبرانه »

مبتکر این طرح مؤسسه حقوقی پویان است با این وصف که با الگو گرفتن از سایت‌های اینترنتی همسریابی و همسان‌گزینی ابداع شده ولی بسیار جامع‌تر بوده و از امنیت بیشتری برخوردار است، از اخبار مندرجه در جراید و رسانه‌های گروهی عموماً شنیده می‌شود که اعضای سایت‌های مزبور بعضاً مورد کلاهبرداری و یا سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و نه تنها نتوانسته‌اند موفق به دستیابی به اهداف خود که رسیدن به همسر آینده مناسب است شوند که زیان‌های بسیاری را نیز متحمل شده‌اند، چون اکثر این سایت‌ها صرفاً به معرفی افراد پرداخته و کلیه اطلاعاتی که مورد ادعای آنان است را بدون بررسی صحت و سقم آن در سایت ثبت می‌کنند و این در حالی است که بسیاری از اطلاعات ابرازی توسط اعضاء جعلی است و صحت ندارد، چون تحقیق و تفحص کافی از اطلاعات مزبور صورت نمی‌گیرد و صاحبان اینگونه سایت‌ها صرفاً به جنبه مادی‌گرایانه آن توجه دارند و سرنوشت ادامه زندگی اعضاء برایشان از اهمیت چندانی برخوردار نیست. لذا این مؤسسه با طرح این موضوع و با عنوان « طرح ازدواج مدبرانه » بر این است تا نواقص موجود را آسیب‌شناسی نموده و در این راستا حرکت نماید و با چارچوب‌های زیر راهنمای متقاضیان ازدواج باشد.

اهداف طرح :

هدف اصلی این طرح شامل ثبت نام اولیه از متقاضیان ازدواج از هر رده سنی است و پس از آن ویرایش اطلاعات ابرازی آنان است، سپس نسبت به معرفی متقاضیان با شرایط مشابه به اقدام و قرار ملاقاتی با حضور مشاورین حقوقی و خانواده تحت شرایط خاص برگزار می‌نماید، در صورتیکه متقاضیانی شرایط همدیگر را پس از گذراندن دوره‌های مشاوره حقوقی و خانواده پذیرفتند می‌تواند وارد فازهای بعدی طرح شده و مؤسسه با بهره‌گیری از کارشناسان خود نسبت به انجام تحقیقات محسوس و نامحسوس از طرفین اقدام و نتیجه آن را به اطلاع طرفین می‌رساند، پس از آن مقدمات ازدواج شکل گرفته و صورتجلسات مربوطه در خصوص تعیین میزان مهریه و سایر موارد مربوط به ازدواج تنظیم و توافقات حاصل می‌گردد که همگی توسط کارشناسان وابسته به این مؤسسه صورت خواهد پذیرفت :

سرفصل اقدامات به شرح زیر می‌باشد :

مرحله اول : ثبت نام اولیه و تنظیم فرم‌های اطلاعات و تحویل تصویر مدارک شناسائی متقاضی.

مرحله دوم : ویرایش اطلاعات ابرازی توسط کارشناسان مؤسسه به نحو کامل از حیث تطابق متقاضیان با همدیگر.

مرحله سوم : نشست حضوری با تعیین قرار و وقت قبلی در محل مؤسسه فیمابین متقاضیان با نظارت دقیق و مؤثر کارشناسان.

تبصره : حضور یکی از اعضای خانواده متقاضیان خانم با احراز هویت در جلسه مزبور الزامیست همچنین لازم است فرم‌های مربوط به این جلسه تنظیم و به امضای حاضرین رسیده در سوابق متقاضیان بایگانی شود.

مرحله چهارم : در صورتیکه در نشست مربوطه متقاضیان به توافق اولیه رسیدند طرفین به مشاور خانواده جهت بررسی اوضاع و احوال روانشناختی ارشاد می‌شوند که توسط مشاوران و کارشناسان روانشناسی طرف قرارداد صورت می‌پذیرد که یا در محل مؤسسه است و یا به آدرس دفاتر طرف قرارداد ارشاد می‌شوند، سپس نظریه کارشناس روانشناسی مکتوباً اخذ و ضمیمه پرونده آنان خواهد شد و عیناً به اطلاع آنان خواهد رسید.

مرحله پنجم : متقاضیان در این مرحله برای توجیه مسائل حقوقی مربوط به خانواده توسط وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی باید در جلسات مربوطه شرکت کنند که ممکن است جلسات فردی یا گروهی باشد ولی در هر صورت شرکت هر دو متقاضی ازدواج در جلسات الزامیست، سپس گواهینامه مربوطه را نیز طی صورتجلساتی که تنظیم می‌شود اخذ و وارد مرحله بعدی می‌شوند لازم به ذکر است در این مرحله تحقیقات کامل محسوس و نامحسوس از طرفین در خصوص تأیید یا رد ادعاهای طرفین در فرم‌های اولیه توسط کارشناسان انجام خواهد شد.

مرحله ششم : توافق در خصوص موارد مربوط به ازدواج است چون در عرف جامعه حاضر اهمیت خاصی دارد که طی آن در خصوص تعیین میزان مهریه با در نظر گرفتن شرایط طرفین و ملائت مالی آنان و توافقات منطقی بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، همچنین سایر توافقات در خصوص جهیزیه، نحوه برگزاری مراسم عروسی، سایر شروط ضمن‌العقد و غیره خواهد بود، این جلسه ممکن است بدواً با حضور خانواده متقاضیان در محل مؤسسه انجام شود و سپس در محل برگزاری جشن آنان نیز اجرا شود، ولی در هر صورت توافقات باید صورتجلسه شده و حداقل در ۳ نسخه تهیه شود که متحدالمتن و متحدالاعتبار باشد، یک نسخه در مؤسسه و در سوابق بایگانی می‌شود و نسخ بعدی تحویل متقاضیان خواهد شد. مفاد این توافقات در سند نکاحیه رسمی توسط عاقد و سردفتر ازدواج ثبت خواهد شد.

پس از پایان مراحل مزبور کار مؤسسه به اتمام رسیده و انشااله دو متقاضی با تدبیر و هوشمندی با استفاده از نظرات کارشناسان مجرب حقوقی و خانواده این مؤسسه، موفق به انجام ازدواجی مدبرانه شده‌اند که امید است میمون و مبارک باشد.

# مرحله افراد خدمات‌دهنده و ناظر مبلغ خدمات
1 ثبت نام اولیه و حق عضویت کادر اداری مؤسسه رایگان
2 نشست‌های ‌حضوری کارشناسان حقوقی مؤسسه
3 جلسه ‌مشاوره ‌خانواده و روانشناسی کارشناسان ‌روانشناسی ‌طرف قرارداد مؤسسه
4 جلسه‌ توجیهی مسائل حقوقی وکلای‌ دادگستری طرف قرارداد
5 بررسی‌ در خصوص تأیید ‌یا‌‌‌ رد ادعا‌های طرفین کارشناسان ‌حقوقی‌ مؤسسه‌ ـ کادر اداری مؤسسه
6 تشکیل ‌جلسه و تنظیم صورتحساب توافقات نهائی وکلای ‌دادگستری طرف قرارداد مؤسسه ـ کارشناسان حقوقی
  • تنظیم نمونه فرم‌ها و کلیه صورتجلسات اشاره شده متعاقباً انجام و ضمیمه این اساسنامه خواهد شد.
  • در صورتیکه متقاضیان خدماتی زائد بر موارد مزبور درخواست نمایند بدواً درخصوص میزان هزینه آن باید موافقت مدیر مؤسسه را جلب سپس دستورات لازم در اینخصوص صادر خواهد شد.
  • هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با تصویب هیئت مدیره بلااشکال است.