X
کارگروه دادگاه انقلاب

وکالت محاربه و فساد فی الارض

admin 0 203 رتبه مطلب: بدون رتبه

«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.

RSS