X
کارگروه حقوقی دو

وکالت رفع تصرف

admin 0 95 رتبه مطلب: بدون رتبه

یکی از جرائم علیه اموال ومالکیت دعاوی، "تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق "است که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی به آن را دارند.

وکالت مطالبه چک سفته و اسناد عادی

admin 0 199 رتبه مطلب: بدون رتبه

چک وسفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد .

وکالت جاسوسی

admin 0 97 رتبه مطلب: بدون رتبه

مسأله جاسوسی در هر شكلی و در هر جامعه‌ای مورد قبول نیست و فطرت انسان‌ها این كار را خیانت می‌داند و بر اساس این همه كشورها با آن برخورد می‌كنند.

RSS