X
اخبار حقوقی

اگر حقوق خود را نشناسید چطور می فهمید از آن محروم شده اید؟

زارعی 0 126 رتبه مطلب: بدون رتبه

تقریبا همه با این موضوع که افراد زیر هجده سال خردسال هستند و باید مورد حمایت قرار بگیرند و مراقبت شوند موافق هستند .
اما همیشه اینطوری نبوده است

وکیل تسخیری

زارعی 0 125 رتبه مطلب: بدون رتبه

هنگامی که کسی برای دفاع از خود در دادگاه ناتوان است یا نمی تواند وکیل خصوصی بگیرد می تواند از دادگاه درخواست کند و از وکیل تسخیری استفاده کند.

قوانین حقوقی حضانت کودکان بی سرپرست

زارعی 0 119 رتبه مطلب: بدون رتبه

کودکانی که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی هستند را به عنوان فرزندخوانده به درخواست کنندگان واجد شرایط می سپارند و این امر طبق قانون جاری حمایت از کودک بی سرپرست انجام می شود.

RSS